Getting things done at the UNIVERSITY, Italy (Cesena)

Pierwsze kroki na nowej uczelni zwykle są męczące. Na studiach nikt Ci nie powie co dokładnie musisz załatwić sam. Takie informacje najczęściej są ukryte na stronach internetowych uczelni (często niestety w dziwnych zakładkach do których trzeba jakoś dotrzeć = mi to zajmuje przeciętnie 30min).

Tak czy inaczej, we dwójkę jest dużo raźniej a przede wszystkim zabawniej. Coś co może wydawać się katastrofą w pojedynkę (tak jak np. zablokowanie karty płatniczej >>prawda Kamilla???<<), we dwójkę jest tylko niewielką trudnością z której nawet fajnie się pośmiać.

Właśnie dlatego zdecydowałyśmy się na erasmusa WE DWÓJKĘ. Myślę, że nie jesteśmy typem osoby która odnalazłaby się tutaj sama (szacun dla osób które to świetnie potrafią!).

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak minął nasz pierwszy organizacyjny dzień w Cesenie – obejrzyj poniższy filmik. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba!

Saluti!

Karolina e Kamilla

………………………………………………………………………………………………………………………….

First steps at the new university are usually tiring. In college, no one will tell you what exactly you have to do. Such information is usually hidden on university websites (often unfortunately in strange tabs to which somehow you have to reach = it takes me on average 30min).

Travelling together is much more comfortable and, above all, more fun. Something that may seem like a catastrophe alone (like, for example, blocking the payment card >> right Kamilla ??? <<), for a group it is only a small difficulty which makes it even funny.

That’s why we’ve decided to take the Erasmus adventure TOGETHER. I think that we are not the type of person who would muddle through alone (an estimate for people who are able to do it!).

If you want to see how our first organizational day in Cesena passed – watch the video below. We hope you like it!

Saluti!

Karolina e Kamilla

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.